Tag: xuyên việt

Giao lưu với anh Hưng Zino

Để chuẩn bị cho hành trình sắp tới, nhóm chúng tôi đã liên hệ với các anh chị đã từng xuyên Việt và du lịch bụi để học hỏi kinh nghiệm và quan điểm sống, quan điểm thành công của người đi trước...

Read More

Tagged As: , ,