Tag: độc hành

Độc hành

Ngày 11/9, Đông nhắn tin báo sẽ không tiếp tục hành trình để tập trung cho công ty mới thành lập. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đi một mình, tôi cũng khá bất ngờ vì mọi việc diễn ra nhanh n...

Read More

Tagged As: