Archive for May, 2013

Chuyến đi Xiêm Riệp cùng bạn bè freelancer

Về tới nhà là có một đống việc phải làm nhưng vẫn phải tranh thủ tóm tắt kinh nghiệm đợt vừa rồi kẻo quên. Dưới đây là một số vấn đề mình rút tỉa được trong chuyến đi vừa qua. TIỀN TỆ Ở C...

Read More