Archive for October, 2012

Người hướng nội và du lịch bụi

“Em là cô gái dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Đi đến bất cứ nơi nào em muốn, nhưng hãy nhớ rằng, hành trình thực sự không phải là về những nơi em đến, mà là về những con người em gặp” (Trích ̶...

Read More